Tạo bước đột phá mới cho Bình Dương

Môi trường đầu tư tốt, chính sách thông thoáng tạo ra sự tin tưởng, phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 3.500 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và hàng chục ngàn doanh nghiệp trong nước.

Tạo bước đột phá mới cho Bình Dương

Môi trường đầu tư tốt, chính sách thông thoáng tạo ra sự tin tưởng, phấn khởi trong cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 3.500 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và hàng chục ngàn doanh nghiệp trong nước.
;