Phúc Hưng Golden

Đường Võ Nguyên Giáp - Bờ biển Mỹ Khê

Khách sạn và Căn hộ

KDC Chánh Hưng

Đường Võ Nguyên Giáp - Bờ biển Mỹ Khê

Khách sạn và Căn hộ

;