An Phú Long Garden

Đường Võ Nguyên Giáp - Bờ biển Mỹ Khê

Khách sạn và Căn hộ

;